Фізика. 10 клас. Рівноприскорений рух. Прискорення. Швидкість тіла і пройдений шлях. Графіки руху

Тип: Урок.
Наука: Фізика.
Формат: docx.
К-сть сторінок: 6.
Короткий опис:

Мета уроку: ознайомлення учнів із поняттям прямолінійного рівномірного руху та його характеристиками: прискоренням, середньою й миттєвою швидкостями, рівняннями шляху та координатами, графіками, які описують даний вид руху.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Демонстрації: Демонстрація утворення блискавки та дослідів, підготовлених за завданнями учителя.

Хід уроку

I. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація знань

1. Що називають механічним рухом?

2. Який рух називають прямолінійним?

3. Який рух називається рівномірним?

4. Які основні характеристики рівномірного руху?

III. Повідомлення теми, мети й завдань уроку

Учитель повідомляє тему уроку, яку записано на дошці. Потім учитель просить учнів самостійно сформулювати мету уроку і, якщо потрібно, вносить корективи у їхні відповіді.

IV. Мотивація навчальної діяльності

На попередніх уроках ми розглядали прямолінійний рівномірний рух, за якого тіло рухається зі сталою швидкістю. Але людині в повсякденному житті найчастіше доводиться стикатися з нерівномірним прямолінійним рухом. Так, потяг, відходячи від станції, поступово набирає швидкості, а при підході до станції його швидкість зменшується; ракета, злітаючи, збільшує свою швидкість спочатку повільно, а потім летить дедалі швидше й швидше. Отже, вивчення нерівномірного прямолінійного руху є важливим питанням механіки.

V. Сприймання й первинне осмислення нового матеріалу

1. Поняття рівноприскореного руху. Прискорення як фізична величина

Як було вже зазначено, за різних обставин швидкість тіла може змінюватись.

Змінним називають рух зі змінною швидкістю. Окремим ви¬падком змінного руху є рівноприскорений рух.

Рівноприскорений прямолінійний рух — це такий рух, за якого за будь-які рівні проміжки часу швидкість тіла змінюється на однакову величину і траєкторія руху є пряма лінія.

Якщо за такого руху швидкість тіла збільшується, то його на¬зивають рів-ноприскорений, а якщо зменшується — рівноуповільненим. (У деяких навчальних посібниках рух називають завжди рівноприскореним, але з додатнім чи від’ємним прискоренням.)

Однією з головних характеристик рівноприскореного руху є прискорення. Охарактеризуємо його за узагальненим планом фізичної величини.

Характеристика прискорення як фізичної величини

1. Прискорення характеризує швидкість зміни швидкості руху тіла.

2. Прискорення — векторна фізична величина, яка визначаєть¬ся відношенням зміни швидкості тіла до часу, протягом якого ця зміна відбулася.

3. a = (v – v0)/t.

4. Прискорення визначається методом непрямих вимірювань.

Прискорення рівноприскореного руху — величина стала. У випадку рівноприскореного руху, коли початкова швидкість менша за кінцеву, прискорення є додатною величиною (рис. 1, а), а у випадку рівноприскореного, коли початкова швидкість більша за кінцеву, прискорення є від’ємною величиною (рис. 1, б).

rar

 Завантажити