Фізика. 10 клас. Вільне падіння

Тип: Урок.
Наука: Фізика.
Формат: docx.
К-сть сторінок: 5.
Короткий опис:

Мета уроку: ознайомлення учнів з поняттям вільного падіння та фізичною сталою — прискоренням вільного падіння.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Обладнання: трубка Ньютона, пір’їна, свинцева шротинка, два однакові аркуші паперу.

Хід уроку

I. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація знань

1. Сформулюйте означення прямолінійного рівноприскореного руху.

2. Назвіть основні характеристики цього руху.

III. Повідомлення теми, мети й завдань уроку

Учитель повідомляє тему уроку, пропонує учням ознайомитися ;і планом її вивчення, який записано на дошці. Потім учитель про¬сить учнів самостійно сформулювати мету уроку і, якщо потрібно, вносить корективи у їхні відповіді.

План вивчення теми

1. Поняття вільного падіння.

2. Прискорення вільного падіння.

3. Формули, які описують вільне падіння.

IV. Сприймання й первинне осмислення нового матеріалу

З повсякденного життя нам відомо, що земне тяжіння змушує тіла, які позбавлені зв’язку, падати на поверхню Землі. Напри¬клад, вантаж, підвішений на нитці, висить нерухомо, але якщо перерізати нитку, то він починає падати вниз, поступово збіль¬шуючи швидкість. М’яч, кинутий вертикально вгору, спочатку зменшує швидкість, на мить зупиняється, а потім починає падати иниз, збільшуючи швидкість.

Запитання до класу

Про який вид руху йдеться у цих випадках? Чому?

Отже, розглянутий рух — прямолінійний прискорений рух по вертикалі, бо м’яч збільшував швидкість.

Демонстрація 1. Два однакові аркуші паперу одночасно кинути з однакової висоти. Вони досягнуть поверх¬ні землі майже одночасно. Зім’яти один із аркушів і знову одночасно кинути аркуші з однакової висоти. Зім’ятий аркуш досягне землі швидше.

Учитель пропонує учням пояснити дослід.

Оскільки тіла падають в повітрі, на них, крім земного тяжін¬ня, впливає ще й сила опору повітря. Площа зім’ятого аркуша менша, тож на нього діє менша сила опору, а значить, цей аркуш падає швидше.

Отже, опір повітря впливає на падіння тіл, тому для вивчення законів па-діння слід вивчати падіння тіл за відсутності опору повітря.

Демонстрація 2. Падіння тіл — пір’їнки та шротинки у трубці Ньютона у повітрі та вакуумі (рис. 1).

Завдання класу. Учитель пропонує учням пояснити цей дослід і відповісти на запитання.

1. Чому у повітрі шротинка досягла дна трубки першою?

2. Чи можна сказати, що у вакуумі шротинка і пір’їнка падають рівномірно?

Вільним падінням називають падіння тіл в безповітряному просторі (вакуумі).

Закони вільного падіння були встановлені в XVI ст. італійським вченим Галілео Галілеєм (1564-1642), засновником експериментального методу дослі-дження в науці.

rar

 Завантажити