Фізика. 11 клас. Поширення коливань у пружних середовищах. Хвилі, види хвиль. Довжина хвилі. Швидкість поширення хвилі

Тип: Урок.
Наука: Фізика.
Формат: docx.
К-сть сторінок: 4.
Короткий опис:

Мета уроку: дати учням поняття про хвильовий рух як про процес поширення коливань у просторі з часом; вивчити механізм утворення поперечних і поздовжніх хвиль; розглянути механічні хвилі, основні характеристики хвиль, поперечні й поздовжні хвилі; навчити учнів розв’язувати задачі на шукання довжини, швидкості, періоду хвилі.

Тип уроку: комбінований урок.
Демонстрації:
1. Утворення та поширення поперечних і поздовжніх хвиль.
2. Фрагменти відеофільму «Поперечні та поздовжні хвилі».

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань.

Питання для перевірки знань.

1. За яких умов відбувається резонанс?

2. Які перетворення енергії відбуваються під час коливань?

3. Як залежить енергія коливальної системи від амплітуди коливань?

II. Вивчення нового матеріалу.

План вивчення нової теми.

1. Механічні хвилі.

2. Основні характеристики хвиль.

3. Поперечні й поздовжні хвилі.

1. Механічні хвилі. Джерелами хвиль є коливні тіла. Якщо таке тіло перебуває в якому-небудь середовищі, коливання передаються частинкам речовини, які містяться в безпосередній близькості до нього. А оскільки частинки речовини взаємодіють одна з одною, то частинки, які коливаються, передають коливання своїм сусідам. У результаті коливання починають поширюватися в просторі. Так і виникають хвилі.

Хвилею називається процес поширення коливань із часом.

Механічні хвилі в середовищі зумовлені його пружними деформаціями. Утворення хвилі того чи іншого виду пояснюється наявністю силових зв’язків між частинками, які беруть участь у коливаннях.

Будь-яка хвиля переносить енергію: адже хвиля — це коливання, які поширюються в просторі, а будь-які коливання, як нам відомо, мають енергію. Механічна хвиля переносить енергію, але не переносить речовину.

2. Основні характеристики хвиль. Розглянемо хвилю, яка біжить уздовж шнура, коли один його кінець здійснює коливання під дією зовнішньої сили з періодом.

rar

Завантажити