Фізика. 8 клас. Коефіцієнт корисної дії (ККД) механізмів. Лабораторна робота №10. Визначення ККД похилої площини

Тип: Урок.
Наука: Фізика.
Формат: doc.
К-сть сторінок: 4.
Короткий опис:

Мета уроку: сформувати поняття про ККД; розвиток навичок аналізу та синтезу; виховувати вміння взаємодії в групах під час виконання лабораторної роботи.
Тип уроку: комбінований.
Методи: бесіда, вправи, ілюстрації.
Література: 1. Фізика. 8 клас: Підручник / Ф. Я. Божинова, І. Ю. Нена-шев, М. М. Кірюхін. – Х.: Видавництво «Ранок», 2008. – 256 с.: іл.
2. Усі уроки. 8 клас. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 352 с.
3. Тимочків М.І. Уроки фізики 8 кл.: Книга для вчителя. – Тернопіль: Навча-льна книга – Богдан, 2001. – 160 с.
4. Книжка для читання з фізики 8 клас. Гончаренко С.У. – К.: Радянська школа, 1989. – 254 с.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань

1. Що таке механічна робота? Формула для визначення роботи.

2. Які прості механізми ви знаєте?

II. Вивчення нового матеріалу

Практично в будь-якому механізмі, у кожній машині діє сила тертя, на подолання якої витрачається частина енергії, що передається механізму. Ця частина енергії перетворюється у внутрішню, тобто вона йде на нагрівання тіла. Отже, механізм передає лише частину енергії, отриманої ним від іншого тіла, тому тілу, яке він пересуває.

Робота, що виконується над механізмом для приведення його в рух, називається виконаною або повною роботою.

Нехай тіло піднімають по похилій площині, прикладаючи силу F, спрямовану уздовж площини. Робота цієї сили є витраченою (або повною).

Робота, що виконується механізмом над переміщуваним тілом, називається корисною роботою.

При рівномірному підйомі тіла по похилій площині сила F, спрямована уздовж площини, переміщаючи брусок на відстань l, виконує роботу Авик = Fl.

При підйомі тіла масою т на висоту h виконується корисна робота Ак = mgh.

Для визначення ефективності механізму треба знати, яку частину витраченої роботи становить корисна робота. Із цією метою вводять коефіцієнт корисної дії (ККД).

Коефіцієнтом корисної дії називають відношення корисної роботи Ак до виконаної Авик:

η = Aк / Aвик.

Коефіцієнт корисної дії часто виражають у відсотках, наприклад, η = 0,7 можна записати також у вигляді η = 70%.

У більшості випадків корисна й витрачена роботи виконуються протягом однакового часу. Тому ККД можна обчислювати через повну й корисну потужності.

Усяку машину прагнуть зробити такою, щоб її ККД наближався до одиниці. Для цього зменшують, наскільки можливо, силу тертя й інші втрати в машині.

Завантажити

 Завантажити