Фізика. 8 клас. Машини і механізми. Прості механізми

Тип: Урок.
Наука: Фізика.
Формат: doc.
К-сть сторінок: 3.
Короткий опис:

Мета уроку: ознайомити учнів із принципом дії простих механізмів; розвивати творче мислення, уміння спостерігати та аналізувати; розширювати політехнічний кругозір учнів.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Обладнання: демонстраційний динамометр, гиря масою 5 кг, міцна лінійка, візок, похила площина, блок; на кожному столі важіль, лінійка, набір тягарців.
Методи: бесіда, демонстрації, вправи.
Література: 1. Фізика. 8 клас: Підручник / Ф. Я. Божинова, І. Ю. Нена-шев, М. М. Кірюхін. – Х.: Видавництво «Ранок», 2008. – 256 с.: іл.
2. Усі уроки. 8 клас. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 352 с.
3. Фізика. 8 клас: Збірник задач / І. Ю. Ненашев. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008. – 176 с.
4. Савченко В.Ф. Уроки фізики у 7-8 класах: Метод. посібник для вчителів/ В.Ф.Савченко, Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко. Фізичні бувальщини: На допомогу вчителю фізики /В.Ф.Савченко. – К.; Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2002. – 320 с.
5. Тимочків М.І. Уроки фізики 8 кл.: Книга для вчителя. – Тернопіль: Навча-льна книга – Богдан, 2001. – 160 с.

Хід уроку

1. Перевірка домашнього завдання

На дошці записуються розв’язання задач, заданих додому. В цей час у класі йде перевірка усних питань і вправ після параграфа §30 підручника[1].

II. Вивчення нового матеріалу

Природа не наділила людину потужними м’язами, гострими зубами. Але сила людини в іншому — в умінні, розуміючи закони природи, конструювати механізми, які дозволяють людині ставати в десятки разів сильнішою. В основі будь-якої складної машини — прості механізми, відомі людині ще з незапам’ятних часів. Саме за допомогою їх зводилися піраміди, міста, будувалися укріплення. Такі механізми були своєрідними перетворювачами сил. До них відносяться: важіль (коловорот, блок), похила площина (клин, гвинт). Прості механізми застосовують для того, щоб одержати виграш у силі.

Демонстрація 1. Візок піднімають на певну висоту за допомогою демонстраційного динамометра; фіксують покази динамометра. Потім той самий візок піднімають на ту ж висоту по похилій площині за допомогою важеля, щоразу фіксуючи показання динамометра.

Висновок. Прості механізми — перетворювачі сили.

Демонстрація 2. Робиться спроба підняти гирю масою 5 кг, однак це загрожує вивести динамометр із ладу (12 Н – максимальна сила, на яку він розрахований). Тоді гирю поміщають на лінійку, яка має точку опори, і за допомогою динамометра піднімають вільний кінець лінійки.

Висновок. Ми одержали виграш у силі.

Механізм, яким ми скористалися у даному досліді, називається важе-лем. Учні записують у зошит означення важеля. Вводиться умовне позначення важеля; у зошитах записується означення плеча сили.

Різновидом важеля є коловорот. За допомогою коловороту піднімають із колодязя воду.

Завантажити

 Завантажити