Фізика. 8 клас. Механічна робота. Одиниці роботи

Тип: Урок.
Наука: Фізика.
Формат: docx.
К-сть сторінок: 4.
Короткий опис:

Мета уроку: сформувати поняття роботи й її одиниць; навчити учнів обчислювати механічну роботу; розвиток логічного мислення при розв’язуванні задач.
Демонстрації: 1. Підкидання м’яча; 2. Стискання пружини.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Методи: бесіда, демонстрація, вправи.
Література: 1. Фізика. 8 клас: Підручник / Ф. Я. Божинова, І. Ю. Нена-шев, М. М. Кірюхін. – Х.: Видавництво «Ранок», 2008. – 256 с.: іл.
2. Усі уроки. 8 клас. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 352 с.
3. Фізика. 8 клас: Збірник задач / І. Ю. Ненашев. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008. – 176 с.
4. Савченко В.Ф. Уроки фізики у 7-8 класах: Метод. посібник для вчителів/ В.Ф.Савченко, Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко. Фізичні бувальщини: На допомогу вчителю фізики /В.Ф.Савченко. – К.; Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2002. – 320 с.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань

1. Давайте пригадаємо, що таке сила, її одиниці вимірювання? (Фізична величина, за допомогою якої кількісно визначають взаємодію тіл.)

2. Давайте пригадаємо, з курсу 7 класу, що таке робота? (Поняття робота вживають у тому разі, коли відбувається переміщення тіла під дією сили.)

II. Вивчення нового матеріалу

Слово «робота» у повсякденному житті має багато значень. Ми використовуємо його: а) для позначення професії (Ігор Юрійович працює вчителем); б) для позначення характеру діяльності (робота рятувальника небезпечна); в), для характеристики стану (холодильник працює); г) для оцінки результату праці (шахтарі виконали велику роботу); д) для характеристики складності праці (вантажник виконав нескладну роботу з переносу ваги) і т. ін.

Поняття «робота» у фізиці має певний сенс. Механічна робота (або робота сили) відбувається в тому випадку, коли відбувається рух тіла під дією сили. Прикладів можна навести багато: щораз, коли ми самі що-небудь піднімаємо, пересуваємо, переносимо, відбувається механічна робота.

Французький учений Віктор Понселе на початку XIX століття писав: «Дії, виконувані різними двигунами, нескінченно різноманітні. Щоб мати можливість порівнювати їх між собою, треба ввести величину, що для всіх двигунів служила б загальною мірою». Такою мірою Понселе запропонував уважати добуток сили на переміщення точки її прикладання. Таку величину він назвав механічною роботою.

Якщо напрямок сили F збігається з напрямком переміщення s точки прикладання сили, робота А дорівнює добутку модуля сили на модуль переміщення: А = Fs. Одиницею роботи, як слідує з визначення, є 1Дж=1Н•1м, тобто робота, виконана силою в 1 Н при переміщенні точки прикладання сили на 1 м у напрямку дії сили.

Робота — скалярна величина, але скалярні величини можуть бути позитивними, негативними або рівними нулю.

Якщо напрямок руху тіла збігається з напрямком прикладеної сили, то ця сила виконує додатну роботу і її обчислюють за формулою: А = Fs.

Якщо напрямок руху протилежний напрямку дії сили, то ця сила виконує від’ємну роботу і її обчислюють за формулою: А = – Fs.

Демонстрація 1. Якщо кинути, наприклад, м’яч вертикально угору, то під час польоту м’яча на нього діє сила ваги, спрямована вниз протилежно переміщенню. Робота сили ваги в цьому випадку від’ємна.

З формули для роботи сили А = Fs випливає, що у випадку, коли хоча б один зі співмножників (сила F або переміщення s) дорівнює нулю, робота дорівнює нулю — незалежно від величини іншого співмножника.

Виходить, робота дорівнює нулю: а) якщо переміщення дорівнює нулю; б) якщо сила перпендикулярна до переміщення: адже в цьому випадку переміщення тіла в напрямку дії сили також дорівнює нулю; в) якщо сила, що діє на тіло, дорівнює нулю.

Завантажити  Завантажити