Фізика. 8 клас. Питома теплоємність речовини

Тип: Урок.
Наука: Фізика.
Формат: docx.
К-сть сторінок: 3.
Короткий опис:

Мета уроку: дати учням знання про питому теплоємність речовини, навчити розраховувати кількість теплоти в теплових процесах.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Методи: бесіда, вправи.
Література: 1. Фізика. 8 клас: Підручник / Ф. Я. Божинова, І. Ю. Нена-шев, М. М. Кірюхін. – Х.: Видавництво «Ранок», 2008. – 256 с.: іл.
2. Усі уроки. 8 клас. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 352 с.
3. Савченко В.Ф. Уроки фізики у 7-8 класах: Метод. посібник для вчителів/ В.Ф.Савченко, Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко. Фізичні бувальщини: На допомогу вчителю фізики /В.Ф.Савченко. – К.; Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2002. – 320 с.
4. Фізика. 8 клас: Збірник задач / І. Ю. Ненашев. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008. – 176 с.
5. Книжка для читання з фізики 8 клас. Гончаренко С.У. – К.: Радянська школа, 1989. – 254 с.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань

1. Які є види теплопередачі?

2. Що таке теплопровідність, конвекція, теплове випромінювання?

3. Що таке теплова рівновага?

4. Що можна сказати про тіла, що перебувають в тепловій рівновазі?

II. Вивчення нового матеріалу

Нам уже відомо» що внутрішня енергія тіла може змінюватися як шляхом виконання роботи, так і шляхом теплопередачі (без виконання роботи).

Енергію, яку одержує або втрачає тіло при теплопередачі, називають кількістю теплоти.

Познайомимося із приладом для кількісного вивчення теплових явищ. На рисунку ви бачите калориметр — прилад для вимірювання кількості теплоти. Найпростіший шкільний калориметр складається із двох склянок: внутрішнього алюмінієвого й зовнішнього пластмасового. Склянки розділені повітряним проміжком.

Як же підрахувати кількість теплоти Q, необхідну для нагрівання тіла?

По-перше, внутрішня енергія визначається швидкістю теплового руху частинок, з яких складається тіло, отже, кількість теплоти як міра зміни внутрішньої енергії пов’язана з температурою тіла. Якщо температура тіла зросла, то тіло одержало деяку кількість теплоти, якщо понизилася — то віддало. Таким чином, кількість теплоти залежить від зміни температури тіла:

Q ~ Δt.

По-друге, кількість теплоти залежить також від маси тіла. Як показує досвід, чим більше маса тіла, тим більша кількість теплоти буде потрібна для нагрівання тіла до однієї й тієї самої температури. Звідси можна зробити висновок, що кількість теплоти пропорційна масі тіла:

Q ~ m.

По-третє, маси молекул тіл різних речовин різні, тобто при однаковій зміні температури кількість теплоти, отримана або віддай цими тілами, буде різною. Таким чином, кількість теплоти Q залежить від роду речовини.

Кількість теплоти, передана тілу при нагріванні, залежить від роду речовини, з якої воно складається, від маси цього тіла і від зміни його тем-ператури.

Нагріємо на однакових пальниках дві посудини. Перша посудина містить воду, а друга — рослинне масло такої ж маси. Спостерігаючи за показаннями термометрів, ми побачимо, що масло нагрівається швидше. З’ясо-вуючи, чому це відбувається, ми приходимо до поняття питомої теплоємності речовини.

Питома теплоємність речовини показує, яка кількість теплоти необхідна, щоб змінити температуру 1 кг даної речовини на 1 °С.

ЗавантажитиЗавантажити