Фізика. 8 клас. Потужність та одиниці її вимірювання

Тип: Урок.
Наука: Фізика.
Формат: docx.
К-сть сторінок: 4.
Короткий опис:

Мета уроку: сформувати в учнів поняття потужності як фізичної величини, що характеризує швидкість виконання роботи; розвиток навичок аналізу та синтезу.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Методи: бесіда, ілюстрації, вправи.
Література: 1. Фізика. 8 клас: Підручник / Ф. Я. Божинова, І. Ю. Нена-шев, М. М. Кірюхін. – Х.: Видавництво «Ранок», 2008. – 256 с.: іл.
2. Усі уроки. 8 клас. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 352 с.
3. Фізика. 8 клас: Збірник задач / І. Ю. Ненашев. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008. – 176 с.
4. Тимочків М.І. Уроки фізики 8 кл.: Книга для вчителя. – Тернопіль: На-вчальна книга – Богдан, 2001. – 160 с.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань

1. Що таке механічна робота? Одиниці вимірювання роботи? (Робота – фізична величина, яка визначається добутком сили на шлях. Вимірюється в Джоулях. 1 Дж = 1 Н • 1 м.)

2. За якою формулою визначається робота? (A = F • s)

3. В яких випадках робота додатна? Від’ємна? Рівна нулю?

а) Якщо напрямок сили збігається з напрямком руху тіла.

б) Якщо напрямок сили протилежний до напрямку руху тіла.

г) Якщо напрямок сили перпендикулярний до напрямку руху тіла.

II. Вивчення нового матеріалу

Гляньте на рисунок в підручнику: копач й екскаватор почали працювати одночасно. При цьому за однакову кількість часу копач виконав менше роботи. Тому говорять, що потужність екскаватора більше, ніж потужність копача.

Очевидно, потужність більше в тій ситуації, де відбувається більше ро-боти за той самий час. І, навпаки: потужність менше в тій ситуації, де відбувається менше роботи за той самий час.

Отже, потужність характеризує швидкість виконання роботи й обчислюється за формулою: N = A/t, де N — потужність, А — виконана робота, t — проміжок часу, за який ця робота виконана.

Для вимірювання потужності використовується одиниця ват (Вт). Це потужність, за якої робота в 1 Дж виконується за 1 с: 1 Вт = 1Дж • 1 с.

Одиниця потужності названа ватом на честь англійського винахідника Джеймса Уатта, що створив першу парову машину.

У техніці часто застосовують більші одиниці потужності — кіловат (кВт) і мегават (МВт).

Потужність є важливою характеристикою будь-якого двигуна. Потужності двигунів, створених людиною, можуть коливатися в дуже широких межах: від часток вата (двигун електричної бритви) до сотень і тисяч мегават (ракетний двигун).

Потужність транспортного засобу, наприклад, автомобіля, зручно виражати не через роботу й час, а через силу й швидкість. Нехай тіло рухається з постійною швидкістю й сила, що діє на це тіло, спрямована уздовж переміщення тіла.

Позначимо модуль швидкості v, а модуль сили F. Оскільки N=A/t,a A = Fs, одержуємо:

N = (Fs)/t = F • v,

тобто потужність дорівнює добутку сили на швидкість.

Завантажити  Завантажити