Фізика. 8 клас. Тепловий баланс

Тип: Урок.
Наука: Фізика.
Формат: docx.
К-сть сторінок: 3.
Короткий опис:

Мета уроку: ознайомити учнів з рівнянням теплового балансу; розвити навики систематизації.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Методи: бесіда, ілюстрації, вправи.
Література: 1. Фізика. 8 клас: Підручник / Ф. Я. Божинова, І. Ю. Нена-шев, М. М. Кірюхін. – Х.: Видавництво «Ранок», 2008. – 256 с.: іл.
2. Усі уроки. 8 клас. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 352 с.
3. Савченко В.Ф. Уроки фізики у 7-8 класах: Метод. посібник для вчителів/ В.Ф.Савченко, Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко. Фізичні бувальщини: На допомогу вчителю фізики /В.Ф.Савченко. – К.; Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2002. – 320 с.
4. Фізика. 8 клас: Збірник задач / І. Ю. Ненашев. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008. – 176 с.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань

1. Що таке питома теплоємність речовини? Одиниці вимірювання.

2. Дайте означення кількості теплоти. Одиниці вимірювання кількості теплоти.

3. Від чого залежить кількість теплоти?

II. Вивчення нового матеріалу

Для розрахунку кількості теплоти, яку необхідно передати тілу масою т для нагрівання його від початкової температури tn до кінцевої температури tk, можна скористатися формулою:

Q = cm•(tk-tn).

Наведене співвідношення справедливо й тоді, коли тіло не нагрівають, а охолоджують: у такому випадку кінцева температура tk нижче початкової температури tn й, отже, Q<0, тобто тіло віддає деяку кількість теплоти.

Розглянемо випадок, коли теплообмін відбувається тільки між двома тілами, тобто ні з якими іншими тілами вони теплом не обмінюються. Таку систему тіл називають теплоізольованою. Щоб зробити систему тіл теплоізольованою, тіла поміщають у калориметр.

Наллємо, наприклад, у калориметр воду й зануримо в неї мідний брусок, вийнятий з окропу; Між бруском і водою почнеться теплообмін, внаслідок якого незабаром установиться теплова рівновага: брусок і вода будуть мати однакову температуру — позначимо її t.

У процесі теплообміну вода одержить кількість теплоти, тому для води QB = cBmB•(t–tB)>0. Брусок же віддасть деяку кількість теплоти, тому для бруска QM = cMmM•(t –tM) < 0. Систему «вода + брусок» ми вважаємо теплоізольованою, тому, відповідно до закону збереження енергії, QB+QM = 0, звідси одержуємо:

cBmB•(t–tB)+ cMmM•(t–tM) = 0.

Це рівняння часто називають рівнянням теплового балансу.

Рівняння теплового балансу можна, звичайно, узагальнити на випадок декількох тіл: якщо система цих тіл теплоізольована, Ql+Q2+ … + Qn = 0. Якщо тіло здобуває енергію при теплопередачі, то Q > 0. Якщо тіло віддає енергію при теплопередачі, то Q < 0.

Завантажити Завантажити