Фізика. 8 клас. Закон збереження і перетворення повної механічної енергії

Тип: Урок.
Наука: Фізика.
Формат: docx.
К-сть сторінок: 3.
Короткий опис:

Мета уроку: продовжити формування поняття «енергія»; розкрити суть одного із фундаментальних законів природи; на¬вчити спостерігати та аналізувати ці явища; формувати навички самостійної роботи.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: пружина, приєднаний до неї тягарець; візок, похила площина, м’яч.
Методи: бесіда, демонстрації, вправи.
Література: 1. Фізика. 8 клас: Підручник / Ф. Я. Божинова, І. Ю. Нена-шев, М. М. Кірюхін. – Х.: Видавництво «Ранок», 2008. – 256 с.: іл.
2. Усі уроки. 8 клас. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 352 с.
3. Савченко В.Ф. Уроки фізики у 7-8 класах: Метод. посібник для вчителів/ В.Ф.Савченко, Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко. Фізичні бувальщини: На допомогу вчителю фізики /В.Ф.Савченко. – К.; Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2002. – 320 с.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань

1. Від чого залежить потенціальна енергія тіла, піднятого над поверхнею Землі?

2. Від чого залежить кінетична енергія тіла?

3. Які тіла мають потенціальну енергію?

II. Вивчення нового матеріалу

Суму кінетичної і потенціальної енергій називають повною механічною енергією тіла. Досвід показує, що в різних фізичних процесах кінетична або потенціальна енергія тіла може змінюватися (збільшуватися чи зменшуватися), але повна механічна енергія тіла в будь-який момент часу залишається постійною.

Демонстрація 1. Коливання тягарця на пружині.

Питання до класу:

• Опишіть перетворення енергії, які ви спостерігаєте.

• Що можна сказати про повну механічну енергію цієї системи тіл?

Демонстрація 2. Візок скочується з похилої площини.

Питання до класу:

• Опишіть перетворення енергії, які відбуваються в даному досліді.

• Що зміниться, якщо візок пустити з вищої точки похилої площини?

Демонстрація 3. М’ячик змушують підстрибувати на поверхні. Спостерігаємо, що щоразу висота підскоків зменшується.

Питання до класу:

• Поясніть, чому висота зменшується. Чи можна зробити висновок, що закон збереження енергії в цьому випадку не виконується?

У цьому досліді ми спостерігаємо перетворення енергії в інший вид — з механічної у внутрішню. Закон збереження енергії — один із глобальних законів природи, що виконується завжди.

Завантажити  Завантажити