Фізика. 9 клас. Електричний струм у рідинах

Тип: Урок.
Наука: Фізика.
Формат: docx.
К-сть сторінок: 6.
Короткий опис:

Мета уроку: з’ясувати фізичну природу електропровідності рідин, дізнатися, що називається електролітами, з’ясувати, як проходить електричний струм через електроліти, дізнатися, що таке електроліз; розвинути практичні навички досліджуючи явище електролізу, більше дізнатися про відкриття Майкла Фарадея; виховати науковий інтерес.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Демонстрації: Явище електролізу.
Обладнання: анод, катод, ванна з розчином електроліту.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Опишіть характер руху вільних електронів у металах: при відсутності електричного поля; при наявності електричного поля.

2. Що являє собою електричний струм у металах?

3. Опишіть суть дослідів учених щодо виявлення природи електричного струму в металах.

4. У чому полягає причина опору металів?

5. Чи залежить опір металів від температури? Якщо залежить, то як?

6. У чому полягає явище надпровідності?

III. Вивчення нового матеріалу

Чи проводять рідини електричний струм? Розглянемо дослід. У посудину з дистильованою водою опустимо два електроди. Зберемо коло із джерела струму, ключа, лампочки та чутливого амперметра. Якщо замкнути коло, то стрілка амперметра не відхилиться. Це означає, що дистильована вода не містить вільних носіїв заряду й у колі немає струму.

У такий же спосіб можна переконатися, що суха кам’яна сіль так само є діелектриком.

А тепер «об’єднаємо» ці два діелектрики: насиплемо у посудину з водою дві-три ложки кам’яної солі. Ми побачимо, що лампочка загориться, причому в міру розчинення солі розжарення лампи збільшується.

Цей дослід доводить, що підсолена вода є провідником, причому носії заряду з’являються під час розчинення солі у воді.

За допомогою подібних дослідів можна визначити, що практично усі водні розчини солей, кислот і лугів є провідниками електричного струму.

Електролітами називаються речовини, розчини яких проводять електричний струм.

Чим же обумовлена провідність електролітів?

Молекули солей, кислот і лугів утворені позитивними й негативними йонами, що утримуються силами електростатичного притягування. Наприклад, у молекулах кам’яної солі NaCl позитивно заряджений іон натрію Na+ притягується до негативного йона хлору СІ. У водяному розчині молекули води послаблюють зв’язок між іонами:

При зіткненнях, обумовлених тепловим рухом, молекула розпадається на позитивні й негативні йони, що стають носіями заряду в електроліті.

Таким чином, носіями заряду в електролітах є йони, тобто електроліти мають іонну провідність.

Розпад молекул на йони називають електролітичною дисоціацією.

Зі збільшенням температури ступінь дисоціації зростає, а, отже, збільшується концентрація позитивно і негативно заряджених іонів.

У розчині може відбуватися також процес, що називається рекомбінацією.

Рекомбінація — процес з’єднання йонів у нейтральні молекули.

Між процесами електролітичної дисоціації й рекомбінації йонів за незмінних умов установлюється динамічна рівновага, за якої число молекул, що розпадаються на йони за одиницю часу, дорівнює числу пар іонів, що за цей час з’єднуються в нейтральні молекули.

rar

 Завантажити