Фізика. 9 клас. Електростатичні явища

Тип: Урок.
Наука: Фізика.
Формат: docx.
К-сть сторінок: 5.
Короткий опис:

Мета уроку: систематизувати і узагальнити знання про електризацію тіл, електричне поле, електричний заряд, будову атома, використовуючи для цього основні положення електронної теорії; показати, як розвиток науки, зокрема електронної теорії, дає змогу глибше пізнати будову речовини та деякі електричні явища. З метою політехнічного навчання та зв’язку з життям доцільно розкрити широкі можливості використання і врахування розглянутих електричних явищ.
Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань.
Демонстрації: утворення блискавки та дослідів, підготовлених за завданнями учителя.

Хід уроку

I. Організаційний момент

Учитель пропонує учням розказати про головне, що було вивчене в даній темі (по 1 – 2 реченні). Вони роблять висновки, що:

1. Існують зарядженні і не заряджені тіла.

2. Однойменно заряджені тіла відштовхуються, а різнойменно заряджені – притягуються.

3. Елементарні частинки, що входять до складу атомів і молекул: електрони мають негативний заряд, протони – позитивний, нейтрони – не мають заряду.

4. Усі тіла, що пропускають через себе заряджені частинки називаються провідниками (метали, розчини кислот, лугів, солей).

5. Речовини, що не пропускають через себе заряджені частинки називаються непровідниками, ізоляторами, діелектриками (фарфор, ебоніт, скло, гума, пластмаса).

6. Ядерна модель Резерфорда: у центрі атома є ядро атома, на значній відстані від ядра рухаються електрони.

7. Ізотопи – це різні види атомі певного хімічного елемента, що мають різну масу, яка визначається кількістю нейтронів.

8. Йони – це заряджені частинки з недостачею електронів (катіони), або їх надлишком (аніони).

II. Самостійна робота

ІІІ. Експериментальні завдання

Дані досліди допоможуть учням краще зорієнтуватися при вивчення нового матеріалу.

Завдання 1

Наелектризуйте гумову кульку тертям об суху газету чи об волосся. Піднесіть її обережно до стелі, і ви побачите, як кулька притягнеться до неї і залишиться у цьому положенні. Інколи вона може перебувати у такому стані 2-3 доби!

1. Чому кулька електризується під час тертя?

2. Чому кулька притягується до стелі?

3. Від чого залежить час утримання кульки на стелі?

4. Як поводитимуться дві кульки, якщо їх наелектризувати і піднести до стелі разом?

Пояснення фізичного явища

Електрична поле зарядженої кульки створює на поверхні стелі заряди протилежного знака, які притягують кульку. Із гладенької поверхні кульки заряди стікають у повітря дуже повільно, тому кулька висить так довго.

Завдання 2

Покладіть на дві склянки (або дерев’яні бруски) металеву пластину, а на неї діелектричну пластину (скло, оргскло). Підвісьте на тонкому гумовому шнурі завдовжки 1 м пластину від розсувного конденсатора, як зображено на малюнку. Відстань між пластинами 4-6 мм.

Приєднайте нижню пластину і пластину від конденсатора до полюсів електрофорної машини і приведіть її в дію. Верхня пластина притягнеться до діелектричної пластини. Розрядіть машину. Пластина залишиться притягнутою!

rar

 Завантажити