Фізика. 9 клас. Магнітна дія струму. Магнітне поле провідника зі струмом

Тип: Урок.
Наука: Фізика.
Формат: docx.
К-сть сторінок: 6.
Короткий опис:

Мета уроку: з’ясувати фізичну природу електричного струму в металах, ознайомитися із явищем надпровідності; розвинути практичні навички провівши дослід, що демонструє залежність опору металів від температури; виховати інтерес до даної теми.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Демонстрації: «Дослід Ерстеда – відхилення магнітної стрілки», «Дослід із двома паралельними провідниками».
Обладнання: джерело струму, ключ, магнітна стрілка, реостат, набір провідників.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Що таке постійний магніт?

2. Назвіть основні властивості постійних магнітів.

3. За допомогою яких дослідів можна виявити властивості постійних магнітів?

4. Як розташовуються в магнітному полі магнітні стрілки?

5. Наведіть означення магнітних ліній.

6. Який напрямок взято за напрямок ліній магнітного поля?

7. Як можна побачити спектр магнітного поля?

8. Доведіть, що Земля має магнітне поле.

9. Як розташовані магнітні полюси Землі відносно географічних?

10. Чим можна пояснити виникнення магнітних бур?

11. Що таке магнітна аномалія?

III. Вивчення нового матеріалу

Після досліду Ерстеда наступний крок у зближенні «електрики» і «магнетизму» зробив французький фізик Андре Марі Ампер. Він здогадався, що якщо провідники зі струмами взаємодіють з магнітами, то ці провідники повинні взаємодіяти й один з одним, причому фізична природа цієї взаємодії така сама, як і природа взаємодії магнітів.

Досліди, поставлені Ампером, підтвердили його здогад. Виявилося, що провідники зі струмами дійсно взаємодіють один з одним — наприклад, паралельні провідники зі струмом притягуються, якщо струми в провідниках течуть в одному напрямку, і відштовхуються, якщо струми течуть у протилежних напрямках.

Необхідно звернути увагу учнів на те, що взаємодія провідників, по яких течуть струми, обумовлена не електричною взаємодією, тому що ці провідники електрично-нейтральні.

Взаємодію провідників, по яких течуть струми, використовували для визначення одиниці сили струму в системі СІ.

Одиницю струму на честь Ампера назвали ампером (позначається А).

1 А — це сила такого постійного струму, який при проходженні по двох паралельних прямолінійних нескінченно довгих провідниках дуже малого перерізу, розташованих у вакуумі на відстані 1 м один від одного, викликає між провідниками силу взаємодії, що дорівнює 2 • 107 Н на кожен метр довжини.

Досліджуючи взаємодію котушок, по яких течуть струми, однієї з одною і з постійними магнітами, Ампер помітив, що торці котушок зі струмами подібні до полюсів магніту.

Спостерігаючи подібність у взаємодії котушок, по яких течуть струми, і магнітів, Ампер припустив, що всі магнітні взаємодії обумовлені взаємодією електричних струмів. Це припущення одержало назву гіпотези Ампера. Відповідно до цієї гіпотези

властивості постійних магнітів обумовлені циркулюючими в них однаково спрямованими незатухаючими «молекулярними» струмами.

У внутрішніх частинах магніту «сусідні» молекулярні струми спрямовані протилежно і тому компенсують один одного. Але поблизу поверхні магніту ці струми течуть в одному напрямку, утворюючи ніби струм, що обтікає поверхню магніту.

Цей «поверхневий струм», як вважав Ампер, і надає постійному магніту його магнітних властивостей.

Гіпотеза Ампера пояснює також, чому не вдається роз’єднати полюса магніту: адже кожна половинка магніту знову подібна котушці зі струмом.

rar

 Завантажити