Фізика. 9 клас. Магнітні взаємодії

Тип: Урок.
Наука: Фізика.
Формат: docx.
К-сть сторінок: 8.
Короткий опис:

Мета уроку: з’ясувати основні властивості магнітів, ознайомитися з магнітним полем, та ознайомитися із поняттям магнітних ліній, пояснити походження магнітного поля Землі, ознайомити учнів з магнітними бурями й магнітними аномаліями; розвинути практичні навички під час проведення дослідів із магнітами; виховати інтерес до даної теми.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Демонстрації: «Демонстрування властивостей магнітів», «Прояв ліній магнітного поля».
Обладнання: магніти (підковоподібні, плоскі), магнітна стрілка, металеві ошурки, металева спиця.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Вивчення нового матеріалу

Магнетизм як явище відомий, принаймні, з V ст. до н. е., але вивчення його сутності просувалося дуже повільно. Ще давні греки знали, що,існує особливий мінерал — камінь з Магнесії (область у давньогрецькій Фессалії), здатний притягувати невеликі залізні предмети.

Однак уперше властивості магніту були описані лише 1269 року. Л першою великою роботою, присвяченою дослідженню магнітних явищ, стала книга Вільяма Гільберта «Про магніт», що вийшов 1600 року.

Тіла, які тривалий час зберігають магнітні властивості, називають постійними магнітами.

Основні властивості постійних магнітів

1. Магнітна дія постійного магніту є різною на різних ділянках його поверхні.

2. Магніт має північний та південний полюси.

3. Однойменні полюси магнітів відштовхуються, а різнойменні притягуються.

4. Неможливо одержати магніт тільки з одним полюсом.

5. Постійні магніти виготовляють із магнітних матеріалів. Постійні магніти чинять помітну магнітну дію лише на тіла, які теж виготовленні з магнітних матеріалів.

6. У разі нагрівання постійного магніту до певної температури його магнітні властивості зникають. (Точка Кюрі).

Під час вивчення електричних явищ ми з’ясували, що поблизу заряджених тіл існує електричне поле. Магнітна взаємодія так само, як і електрична, здійснюється за допомогою поля.

Важливо звернути увагу учнів на те, що зв’язок між електричними і магнітними явищами відзначався ще до відомих дослідів Ерстеда й Ампера. Було помічено, що блискавка перемагнічує компаси на кораблях, намагнічує сталеві предмети.

Пряме експериментальне виявлення зв’язку між електричними й магнітними явищами відбулося завдяки щасливому збігу: коли Ерстед читав лекцію про постійні струми, він звернув увагу на те, що магнітна стрілка, що знаходиться поблизу провідника, повернулася під час ввімкнення струму.

Так була відкрита орієнтуюча дія провідника зі струмом на постійний Магніт.

Відзначимо, що ця взаємодія провідників зі струмами не обумовлена електричною взаємодією, тому що провідники електрично-нейтральні.

На підставі дослідів підводимо учнів до наступного висновку:

– у просторі навколо провідника зі струмом виникають сили, що діють на заряди, які рухаються, і на магнітну стрілку.

Ці сили називаються магнітними. Таким чином,

– магнітним полем ми будемо називати той стан простору, що проявляє себе під дією магнітних сил.

Визначальні властивості магнітного поля такі:

– магнітне поле породжується магнітами і струмами;

– магнітне поле виявляється за дією на магніти і струми.

Дослідним шляхом визначаємо, що магнітна стрілка, яка може вільно обертатися навколо своєї осі, завжди встановлюється, орієнтуючись певним чином, у даній області магнітного поля. Виходячи з цього, можна ввести поняття про напрямок магнітного поля в даній точці.

Необхідно звернути увагу учнів на те, що напрямок, на який вказує північний полюс магнітної стрілки, є напрямком магнітного поля в даній точці.

rar

 Завантажити