Геометрія. 7 клас. Подібність трикутників

Тип: Урок.
Наука: Геометрія.
Формат: docx.
К-сть сторінок: 4.
Короткий опис:

Мета уроку: формувати вміння учнів використовувати під час розв’язування задач означення подібних трикутників, ознаки подібності трикутників, подібності прямокутних трикутників, властивості бісектриси кута трикутника та пропорційних відрізків у прямокутному трикутнику.
Тип уроку: закріплення знань, умінь та навичок.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань

Учні працюють у парах — опитують один одного за теоретичними питаннями, виданими кожній парі.

Теоретичні питання

1. Які трикутники називаються подібними?

2. Як відносяться периметри подібних трикутників? висоти? медіани? середні лінії?

3. Сформулюйте ознаки подібності трикутників.

4. Сформулюйте ознаки подібності прямокутних трикутників.

5. Як пов’язані між собою висота прямокутного трикутника, опущена на гіпотенузу, і відрізки, на які основа висоти ділить гіпотенузу? катет прямокутного трикутника, гіпотенуза та відрізок, прилеглий до катета?

6. Як називають залежність між катетами і гіпотенузою прямокутного трикутника, виражену рівністю а2 + b2 = с2, де а, b — катети, с — гіпотенуза прямокутного трикутника?

7. Яку властивість має бісектриса кута трикутника?

Учитель вибірково перевіряє декілька пар. Учні оцінюють роботу один одного в парі. Оцінки фіксуються на спеціально підготовленому бланку.

II. Виконання завдань на повторення та закріплення вмінь і навичок учнів

На цьому етапі уроку учні розв’язують задачі із застосуванням подібності трикутників для визначення відстані між двома точками А і В, з яких одна недоступна; ширина річки; висоти будь-якої споруди. Учні працюють у невеликих групах. Кожна група розв’язує три практичні задачі, умови яких в учителя. Розв’язання задач оформлюється на альбомних аркушах і віддається експертній групі. До складу експертної групи входять три найбільш підготовлених учня, які першими розв’яжуть ці задачі. Учитель перевіряє роботу експертів, а вони — роботу інших груп.

Задача 1. Дано: АС = 150 м, DF = 16 м, CD = 30 м, DF || АВ, точка В — недоступна точка (рис. 4). Знайти: АВ.

Розв’язання

Оскільки DF|| АВ, то трикутник ABC ~ DFC. Звідси AC/CD=AB/DF; 150/30=AB/16; AB =48.

Завантажити

 Завантажити