Геометрія. 9 клас. Декартові координати на площині

Тип: Урок.
Наука: Геометрія.
Формат: docx.
К-сть сторінок: 5.
Короткий опис:

Мета уроку: перевірити рівень знань учнів з теми «Декартові координати на площині», уміння застосовувати отримані знання під час розв’язування задач; виявити прогалини в засвоєнні вивченої теми з метою подальшої корекції.
Тип уроку: перевірка знань.

Хід уроку

Тести

Варіант 1

1. Як називається рівняння з двома змінними x і y, яке задовольняє координати будь-якої точки фігури у декартових координатах?

a) фігури на площині;

b) точки перетину;

c) координат середини відрізка.

2. Як називаються будь-які два числа, що задовольняють рівняння фігури на площині?

a) координатами середини відрізка;

b) координатами деякої точки фігури;

c) центром кола, вписаного у трикутник.

3. Як називається фігура, яка складається з усіх точок площини, рівновіддалених від даної точки?

a) кругом;

b) центром кола;

c) колом.

4. Яким рівнянням задається будь-яка пряма у декартових координатах?

a) ax + by + c=0;

b) ax = by2;

c) x2 + y2 = R2.

5. Якими будуть координати середини відрізка АВ, якщо А(3;6), В(7;2)?

a) (5; 4);

b) (7; 1);

c) (3; 5).

6. Як буде виглядати рівняння кола, якщо діаметр АВ = 8 см, а центр кола має координати А0(2;-3)?

a) (x – 2)2 + (y – 3)2 = 16;

b) (x – 2)2 + (y + 3)2 = 16;

c) x2 + (y – 3)2 = 16.

7. Що називають декартовими координатами на площині?

a) дві взаємно паралельні прямі з визначеними додатними напрямками і одиничним відрізком;

b) дві взаємно перпендикулярні прямі з визначеними додатними напрямками і одиничним відрізком;

c) дві взаємно перпендикулярні прямі з визначеними від’ємними напрямками.

rar Завантажити