Інформатика. 11 клас. Формули. Стандартні функції. Введення формул та використання в них функцій

Тип: Урок.
Наука: Інформатика.
Формат: docx.
К-сть сторінок: 8.
Короткий опис:

Мета уроку: сформувати знання про класи стандартних функцій; сформувати знання про структуру запису формул у табличному процесорі; сформувати навички введення та редагування формул; розвити творчі здібності; сформувати навички самостійності та самоаналізу в роботі з електронними засобами обробки інформації.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Використана література:
1. Володіна І.Л., Володін В.В. Інформатика: Підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. — Х.: Гімназія, 2009. — 384 с.
2. Гаєвський O. Ю. Інформатика. 7-11 Клас — К.: А.С.К., 2005.
3. Зарецька І. T., Гуржій A M., Соколов O. Ю. Методичний посібник з інформатики. — X.: Факт, 2004.
4. Корнієнко М.М., Іванова І.Д. Інформатика. Електронні таблиці EXCEL: теоретичні основи, приклади та завдання, практичні роботи. – Х.:Веста:, 2008. – 48 с.
5. Оліференко H. В. Основи інформатики у визначеннях, таблицях і схемах. — X.: Ранок, 2006.

Хід уроку

1. Організаційний момент

2. Мотивація вивчення теми

Після двох уроків роботи з теми «Табличний процесор Excel» ви в змозі виконувати досить складну роботу з формування таблиць. Нам треба ознайомитися з розрахунковими функціями програми. За маленькою кнопкою панелі інструментів Вставка функції(f) прихована одна з найбільших «скарбниць» табличного процесора Excel. Ми починаємо роботу з цим елементом, але опановувати його ви будете впродовж усього часу роботи з процесором.

Завдання уроку:

• ознайомлення з категоріями розрахункових функцій Excel;

• ознайомлення з математичними функціями Excel;

• практична робота.

3. Викладання нового матеріалу

Формулами називають вирази, за якими ви¬конуються обчислення в електронній таблиці. Формула в електронних таблицях завжди починається зі знака «дорівнює» (=).

Формула може містити такі елементи: функції; посилання (або імена); оператори; константи (сталі значення).

Посилання в формулах

Приклади посилань у формулах: B11 — клітинка в стовпці В і рядку 11; С15:С25 — діапазон клітинок: стовпець C, рядки 15—25;

У випадку посилання на інший аркуш робочої книги ім’я аркуша відокремлюється від адреси клітинки знаком оклику, наприклад: = ЛистЗ!С12.

Тривимірне посилання застосовується для того, щоб послатися на діапазон клітинок, який розміщений на декількох робочих аркушах: =Лист1:Лист3!Е2:Е7 + Лист1:Лист3G4 – Н2

У посиланні на іншу відкриту книгу (називається зв’язками) ім’я книги беруть у прямокутні дужки: = [Книга1]Лист3!С12

Типи операторів

1. Арифметичний

2. Текстовий

3. Оператори відношень

4. Оператори посилань

Порядок виконання дій

Якщо в одній формулі використовується декілька операторів, то Microsoft Excel виконує операції в такому порядку.

rar

 Завантажити