Інформатика. 11 клас. Поняття про електронні таблиці. Табличний процесор MS-Ехсеl. Основні об’єкти Excel

Тип: Урок.
Наука: Інформатика.
Формат: docx.
К-сть сторінок: 5.
Короткий опис:

Мета уроку: розглянути поняття “електронні таблиці”, “табличний процесор”, системи опрацювання табличної інформації, основні об’єкти ЕТ, структуру вікна MS-Ехсеl. Вивчити призначення та основні функції табличного процесора. Навчити учнів завантажувати табличний процесор. Ознайомити з галузями використання MS- Excel.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Базові поняття: електронні таблиці, табличний процесор, робоча книга, робочий лист, комірка, рядок стовпчик, адреса комірки, поле імені.

Хід уроку

1. Організаційний момент

Ви починаєте вивчати нову тему – “Табличний процесор”. На дану тему відводиться 10 годин (уроків), по закінченню – тематичне оцінювання у вигляді практичної роботи. Ця тема є частиною розділу “ППЗ загального призначення”.

На уроках ми будемо вивчати теоретичний матеріал, виконувати різноманітні практичні завдання.

В результаті ви повинні отримати певні знання, вміння та навички. Учням потрібно пояснити, де вони можуть отримати інформацію про вимоги до своєї діяльності. (Стенди на зразок “Вивчаємо тему”, посібники “Учні повинні знати та вміти”, “Критерії оцінювання”).

2. Мотивація навчальної діяльності учнів

Одним з найважливіших засобів опрацювання і зберігання інформації є таблиці. Вони можуть утворювати документ або бути його частиною.

Програми, які забезпечують автоматизацію процесу створення, опрацювання, корегування, зберігання і виведення на друк документів у формі таблиць або їх частин, надзвичайно корисні і потрібні, і ось такій програмі будуть присвячені уроки нашої теми.

3. Оголошення теми і мети уроку

3. Викладання нового матеріалу

Розповідь вчителя з використанням демонстрації презентації.

Електронна таблиця – сукупність рядків та стовпчиків, стовпчики позначені літерами латинського алфавіту, а рядки цифрами. Перетин рядка і стовпчика називається коміркою. Кожна комірка (клітинка) має свою адреси, яка складається з літери стовпчика та цифри рядка (А5, В7, К4,…). Рядки: 1…65536. стовпці: A-IV (всього 256).

Сучасні електронні таблиці володіють власними засобами програмування, дозволяють здійснювати публікацію в Web, володіють засобами захисту даних.

У пам’яті комп’ютерів можна зберігати електронні таблиці великого розміру. На екрані можна утворювати кілька вікон з різними частинами таблиці.

Електронна таблиця – це комп’ютерна програма, яка забезпечує автоматизацію процесу створення, опрацювання, корегування, зберігання і виведення на друк документів у формі таблиць або їх частин. Часто багато функціональні ET називають табличним процесором.

Приклади ET : SuperCalc, Quattro Pro, Lotus, Microsoft Excel та ін.

Порівняно простими в використанні та поширеними є електронні таблиці Microsoft Excel. І на наших уроках ми вивчатимемо електронні таблиці на прикладі саме Microsoft Excel, що входить до складу пакету Microsoft Office.

Робочий лист. Область в Excel, яка складається з комірок. Кожна робоча книга містить в собі 3 листа (за замовчуванням). Проте кількість листів можна змінювати. Сервис – Параметры – Общие – Листов новой книги. Листа можна видаляти, додавати за допомогою контекстного меню і переміщати за допомогою перетягування.

Комірка. Одна з прямокутних рамок, з яких складається робочий лист. В комірки можна вводити будь-яку інформацію: числа, текст, математичні формули, логотипи і складні графічні зображення.

Рядок. Група комірок, які розташовані в один ряд по горизонталі. Кожний рядок має свій номер.

Стовпчик. Група комірок, які розташовані в один рядок по вертикалі. Кожний стовпчик позначається однією чи декількома буквами.

Ширину рядків і стовпців можна змінювати. Для цього потрібно курсор миші встановити на границю відповідного рядка або стовпців( відповідно для рядків це 1, 2, 3…; для стовпців це А, В, С…) до появи спеціального значка курсора. Потім натиснути ліву кнопку миші і змінювати розміри комірок розтягненням. Адреса комірки. Ідентифікатор, який однозначно визначає комірку шляхом вказування букви, яка задає стовпчик, і порядкового номеру рядка.

Ім’я робочого листа. Ім’я кожного робочого листа відображається на ярличку, який розташований в нижній частині вікна Excel.

Рядок заголовка програми містить ім’я програми. В правому верхньому кутку екрану знаходяться два ряди кнопок. Кнопки верхнього ряду дозволяють змінювати розміри вікна самої Excel, а нижнього – її робочих книг.

Рядок меню. Саме з нього починається виконання багатьох завдань в Excel.

Поле імені і рядка формул. В полі імені відображається ім’я активної комірки. Рядок формул використовується для зміни даних, які знаходяться в активній комірці.

rar

 Завантажити