Інформатика. 11 клас. Практична робота з аркушами

Тип: Урок.
Наука: Інформатика.
Формат: docx.
К-сть сторінок: 5.
Короткий опис:

Мета уроку: сформувати знання про робочу книгу, про відносні, абсолютні та змішані посилання на комірки таблиці; сформувати навички роботи з відкриття та збереження робочої книги, роботи з аркушами; сформувати навички роботи з різними способами адресації комірок; розвиток уміння складати внутрішній план дій і виконувати його; розвиток мислення і творчої уяви; розвиток ерудиції.
Тип уроку: урок практичного застосування знань.
Використана література:
1. Володіна І.Л., Володін В.В. Інформатика: Підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. — Х.: Гімназія, 2009. — 384 с.
2. Гаєвський O. Ю. Інформатика. 7-11 Клас — К.: А.С.К., 2005.
3. Зарецька І. T., Гуржій A M., Соколов O. Ю. Методичний посібник з інформатики. — X.: Факт, 2004.
4. Корнієнко М.М., Іванова І.Д. Інформатика. Електронні таблиці EXCEL: теоретичні основи, приклади та завдання, практичні роботи. – Х.:Веста:, 2008. – 48 с.
5. Оліференко H. В. Основи інформатики у визначеннях, таблицях і схемах. — X.: Ранок, 2006.
6. Матвієнко Ю. C. Лабораторний практикум з інформатики для 10 кла-су. — Полтава, 2005.

Хід уроку

1. Організаційний момент

2. Актуалізація опорних знань

1. Що таке табличний процесор?

2. Як позначаються стовпчики в табличному процесорі?

3. Скільки рядків в табличному процесорі?

3. Мотивація вивчення теми

Завдання уроку:

• розгляд відносних, абсолютних і змішаних посилань на комірки таблиці;

• робота з назвами аркушів;

• розташування даних на кількох аркушах;

• зв’язування комірок різних аркушів;

• завантаження файлу з даними медичних обстежень, розгляд даних.

4. Викладання нового матеріалу

Відносні посилання Повернімося до ваших домашніх завдань.

Запитання до учнів

Хто на дошці запише формулу розрахунку виплати для Продайко Тетяни Василівни?

Прогнозована відповідь учнів: Н3*С22. Така адресація комірок називається відносною. Абсолютні посилання Завантажте файл Завданняl.xls і до таблиці додайте ще один стовпчик (крайній праворуч). Назвіть стовпчик «Виплати». У комірку, що відповідає Продайко Тетяні Василівні, введіть формулу, необхідну для розрахунку виплати. Скопіюйте цю формулу в комірки для розрахунку виплат для інших робітників.

Запитання до учнів

Поясніть отриманий результат. У чому помилка, що треба змінити?

Прогнозована відповідь учнів: Під час копіювання в формулі автоматично змінюється номер рядка. Треба зробити так, щоб у формулі посилання на комірку С22 залишалося незмінним.

Пояснити учням, як і які зміни треба виконати (за допомогою абсолютних посилань НЗ*С$22).

Копіювання даних і формул з однієї сторінки на іншу. Принципи утворення посилань на комірки різних аркушів.

5. Практична робота

1. Введення формул з абсолютними посиланнями.

Відкрийте таблицю яку розробили у дома та ведіть до комірки І23 формулу розрахунку виплати допомоги, враховуючи абсолютність посилання на комірку С22 (Виплата допомоги розраховується, що за кожен рік стажу 0,7% від зарплати). Введіть для необхідної комірки формулу для розрахунку виплат для усіх робітників. Отриманий результат збережіть у файл у своїй папці.

2. Скласти таблицю обстежень людей у лікарні.

rar

 Завантажити