Інформатика. 11 клас. Використання логічних функцій під час опрацювання табличних даних

Тип: Урок.
Наука: Інформатика.
Формат: docx.
К-сть сторінок: 6.
Короткий опис:

Мета уроку: ознайомити з поняттям логічної функції; навчити роботі з умовними функціями; сформувати навички використання розрахункових функцій в аналізі даних; розвити уважність, операції мислення і творчі здібності; формування відчуття колективізму та комунікативних якостей; формування акуратності та уважності у введенні складних формул.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Використана література:
1. Володіна І.Л., Володін В.В. Інформатика: Підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. — Х.: Гімназія, 2009. — 384 с.
2. Гаєвський O. Ю. Інформатика. 7-11 Клас — К.: А.С.К., 2005.
3. Зарецька І. T., Гуржій A M., Соколов O. Ю. Методичний посібник з інформатики. — X.: Факт, 2004.
4. Корнієнко М.М., Іванова І.Д. Інформатика. Електронні таблиці EXCEL: теоретичні основи, приклади та завдання, практичні роботи. – Х.:Веста:, 2008. – 48 с.
5. Оліференко H. В. Основи інформатики у визначеннях, таблицях і схемах. — X.: Ранок, 2006.

Хід уроку

1. Організаційний момент

2. Мотивація вивчення теми

Ви вже масте досвід роботи з логічними функціями і умовними операторами. Ви їх застосовували у розробці блок-схем алгоритмів, у програмуванні на Basic, і ви відчули їхню потужність. Тому тему цього уроку не можна вважати зовсім новою. Сьогодні на вас чекає можливість переконатися у потужності логічних функцій та умовних операторів у середовищі табличного процесора Microsoft Excel.

Завдання уроку:

— ознайомлення з основними логічними функціями Excel;

— ознайомлення з додатковими умовними функціями Excel;

— застосування логічних функцій для аналізу даних.

3. Викладання нового матеріалу

Логічні функції використовують для побудови логічних виразів, результат яких залежить від істинності умови, що перевіряється.

Функція ЯКЩО

Для розв’язування таких завдань застосовують умовну функцію ЯКЩО. Дія цієї функції ґрунтується на використанні булевої алгебри, у якій змінні можуть набувати тільки значення «ІСТИНА» або «ХИБА» (1 або 0). Ця функція має такий вигляд:

ЯКЩО(<логічний вираз>; <вираз 1>; <вираз 2>).

У першому випадку функція набуває значення виразу 1, у другому — значення виразу 2. Як вираз 1 або вираз 2 можна записати вкладену функцію ЯКЩО.

Число вкладених функцій ЯКЩО не має бути більшим від семи.

Функції І, АБО

Якщо умов багато, записувати вкладені функції ЯКЩО стає незручно. У цьому випадку на місці логічного виразу можна вказати одну з двох логічних функцій: І або АБО. Формат функцій однаковий:

І (<логічний вираз 1>; <логічне вираз 2>), АБО (<логічний вираз 1>; <логічний вираз 2>)

Функція НЕ

Функція НЕ змінює на протилежне логічне значення свого аргументу. Використовується в тих випадках, коли необхідно упевнитися в тому, що значення не дорівнює деякій конкретній величині. Синтаксис: НЕ (логічне_значення).

Логічне значення — величина або вираз, які можуть набувати двох значень: ІСТИНА або ХИБА.

Приклад 1. Обчислити довжину кола і площу круга заданого радіуса з точністю до двох значущих цифр.

У середовищі табличного процесора Excel створимо таку таблицю. Вводимо у клітинку B1 значення радіуса, наприклад 5. У клітинку В2 вводимо формулу: = ОКРУГЛ(В1^2*ПИ();2) (площа круга обчислюється за формулою S=πR2).

rar Завантажити