Інформатика. 11 клас. Загальна інформація про табличний процесор

Тип: Урок.
Наука: Інформатика.
Формат: docx.
К-сть сторінок: 5.
Короткий опис:

Мета уроку: ознайомити учнів з інтерфейсом табличного процесора Microsoft Excel; сформувати знання: комірка, координата комірки, способи копіювання, редагування та форматування даних; сформувати навички роботи з даними, розташованими в комірках, на прикладах виконання найпростіших операцій; розвити пам’ять, уважність, зорову та моторну координацію; формування інтересу до вивчення нових інформаційних технологій; формування навичок зібраності, уважності, акуратності в роботі з табличними даними.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Використана література:
1. Володіна І.Л., Володін В.В. Інформатика: Підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. — Х.: Гімназія, 2009. — 384 с.
2. Гаєвський O. Ю. Інформатика. 7-11 Клас — К.: А.С.К., 2005.
3. Зарецька І. T., Гуржій A M., Соколов O. Ю. Методичний посібник з інформатики. — X.: Факт, 2004.
4. Корнієнко М.М., Іванова І.Д. Інформатика. Електронні таблиці EXCEL: теоретичні основи, приклади та завдання, практичні роботи. – Х.:Веста:, 2008. – 48 с.
5. Оліференко H. В. Основи інформатики у визначеннях, таблицях і схемах. — X.: Ранок, 2006.

Хід уроку

1. Організаційний момент

2. Актуалізація опорних знань

1. У чому полягає основне призначення Microsoft Word?

Прогнозована відповідь учнів. Текстовий процесор Microsoft Word допомагає у формуванні текстово¬го документа практично будь-якого рівня складності.

Згадайте найперше призначення комп’ютера, яке походить від англійського слова computer (обчислювач). Необхідність обробки числових даних і дотепер не втратила своєї актуальності. Більшість числових даних, що підлягають обробці в різноманітних сферах людської діяльності, можуть бути подані у вигляді таблиць. До того ж, у вигляді таблиць можна подати текстові дані. Назвіть приклади текстових даних (імена, захворювання, назви товарів, назви міст тощо). У вигляді таблиць можна подати дані, які містять дати.

2. Чим робота з датами відрізняється від роботи з текстом?

Прогнозована відповідь учнів. На відміну від роботи з текстовими даними, для дат можна обчислювати проміжки в днях, місяцях, роках.

Справді, але для таких розрахунків треба враховувати непросту побудову сучасного григоріанського календаря. Зрозумілі особливості роботи з годинами, хвилинами і секундами. Всі ці види даних можуть входити до реальних таблиць одночасно. Життя може вимагати їхньої обробки різного рівня — від простого зведення у вигляді зручної таблиці до досить стадних інженерних, статистичних, фінансових обчислень. Інструмент, який дає змогу виконувати такі розрахунки і вимагає від фахівця у своїй галузі мінімальних навичок роботи з комп’ютером, є надзвичайно корисним.

3. Мотивація вивчення теми.

Ми приступаємо до вивчення програми, яка допоможе нам опрацьовувати дані, подані у вигляді таблиці. Це наступна частина пакета Microsoft Office — табличний процесор Microsoft Excel.

Запитання до учнів. Як би ви переклали слова Executable та cell?

Прогнозована відповідь учнів: Executable — той, що може бути виконаний; cell— комірка. Тобто це — комірка, яка може бути виконаною. Правильно, тому Excel іноді перекладають як «жива комірка».

Завдання уроку:

• запуск і ознайомлення «системою меню і панеллю інструментів табличного процесора Microsoft Excel;

• введення даних у комірки з клавіатури;

• прискорене введення даних, робота з рядами даних;

• оформлення таблиць за прикладами;

• робота з кнопкою:

• автосумма.

4. Викладання нового матеріалу

Запуск Microsoft Excel. Завантажте програми Microsoft Excel і Microsoft Word. Порівняйте їхні інтерфейси.

Знайдіть спільні елементи інтерфейсу цих програм.

Прогнозована відповідь учнів:

1. У назві вікна присутня назва документа.

2. Майже збігаються рядки меню.

3. Багато спільних кнопок на панелі інструментів.

rar

 Завантажити