Альтернативні джерела енергії

Тип: Курсова.
Наука: Фізика.
Формат: docx.
К-сть сторінок: 35.
Короткий опис:

ЗМІСТ
Вступ
Розділ І. Ретроспективний огляд розвитку уявлень про альтернативні джерела енергії
1.1. Коротко про розвиток
1.2. Енергія—скільки її потрібно?
Розділ II. Природні ресурси для вироблення електроенергії
2.1. Енергія вітру
2.2. Енергія річок, морів та океанів
2.3. Сонце як джерело енергії
2.4. Альтернативні види електростанцій та проблеми з сучасною електроенергетикою
Висновки
Список використаних джерел

ВСТУП

Енергія – є одне з найчастіше обговорюваних сьогодні понять; крім свого основного фізичного змісту, воно має численні економічні, технічні, політичні і інші аспекти.

Актуальність: людству потрібна енергія, причому потреби в ній збільшуються з кожним роком. Разом з тим запаси традиційних природних палив (нафти, вугілля, газу і ін.) кінцеві. Кінцеві також і запаси ядерного палива – урану і торія, з якого можна отримувати в реакторах-розмножувачах плутоній. Практично невичерпні запаси термоядерного палива – водню, проте керовані термоядерні реакції поки не освоєні і невідомо, коли вони будуть використані для промислового отримання енергії в чистому вигляді, тобто без участі в цьому процесі реакторів ділення. Залишаються два шляхи: строга економія при витрачанні енергоресурсів і використання нетрадиційних поновлюваних джерел енергії.

Дана курсова робота є коротким, але обширним оглядом сучасного стану енергоресурсів людства.

Предмет: розвиток енергетики, як галузі народного господарства, еволюція джерел енергії.

Проблема: освоєння і використання нових ресурсів енергії (альтернативні джерела енергії).

Мета роботи – перш за все ознайомитися з сучасним положенням справ в цій незвичайно широкій проблематиці.

Завдання: аналіз нових шляхів отримання практично корисних форм енергії.

До нових форм первинної енергії, розглянутих в наший курсовій роботі в першу чергу відносяться: сонячна, приливна, енергія вітру і енергія хвиль. На відміну від викопних палив ці форми енергії не обмежені геологічно накопиченими запасами. Це означає, що їх використання і споживання не веде до неминучого вичерпання запасів.

Розглянуті в роботі нові схеми перетворення енергії можна об’єднати єдиним терміном «екоенергетика» під яким маються на увазі будь-які методи отримання чистої енергії, що не викликають забруднення. Що чекає людство -енергетичний голод або енергетичний достаток? Не сходять із сторінок газет і журналів статті про енергетичну кризу. Із-за нафти виникають війни, розцвітають і бідніють держави, змінювалися уряди. До розряду газетних сенсацій почали відносити повідомлення про запуск нових установок або про нові винаходи в області енергетики. Розробляються гігантські енергетичні програми, здійснення яких зажадає величезних зусиль і величезних матеріальних витрат.

Якщо в кінці минулого століття найпоширеніша зараз енергія -енергетична – грала, загалом, допоміжну і незначну в світовому балансі роль, то вже в 1930 році в світі було проведено близько 300 мільярдів кіловат електроенергії. Цілком реальний прогноз, по якому в 2010 році буде вироблено 60 тисяч мільярдів кіловат! Гігантські цифри, небувалі темпи зростання! І все одно енергії буде мало, а потреби в ній ростуть ще швидше.

Учені і винахідники вже давно розробили численні способи виробництва енергії, в першу чергу електричної. Давайте тоді будувати все більше і більше електростанцій, і енергії буде стільки, скільки знадобиться! Таке, здавалося б, очевидне рішення складної задачі, виявляється, приховує в собі немало підводних каменів.

Невблаганні закони природи стверджують, що отримати енергію, придатну для використання, можна тільки за рахунок її перетворень з інших форм. Вічні двигуни, нібито що проводять енергію і які нізвідки її беруть, на жаль, неможливі. А структура світового енергогосподарства до сьогоднішнього дня склалася таким чином, що чотири з кожних п’яти проведених кіловат виходять в принципі тим же способом, яким користувалася первісна людина для зігрівання, тобто при спалюванні палива, або при використанні запасеної в нім хімічної енергії, перетворенні її в електричну на теплових електростанціях.

Звичайно, способи спалювання палива стали набагато складнішими і досконалішими.

Нові чинники – збільшені ціни на нафту, швидкий розвиток атомної енергетики, зростання вимог до захисту навколишнього середовища, зажадали нового підходу до енергетики.

У розробці енергетичної програми взяли участь видні учені нашої країни, фахівці різних міністерств і відомств. За допомогою новітніх математичних моделей електронно-обчислювальні машини розрахували декілька сотень варіантів структури майбутнього енергетичного балансу країни. Були знайдені принципові рішення, що визначили стратегію розвитку енергетики країни на прийдешні десятиліття.

Хоча в основі енергетики найближчого майбутнього як і раніше залишиться теплоенергетика на не поновлюваних ресурсах, структура її зміниться. Повинне скоротитися використання нафти. Істотно зросте виробництво електроенергії на атомних електростанціях.

Сьогодні в світі стали серйозно замислюватися над тим, як не допустити хижацького розграбування земних багатств. Адже лише за цієї умови запасів палива може вистачити на століття. На жаль, багато нафтовидобувних країн живуть сьогоднішнім днем. Вони нещадно витрачають даровані їм природою нафтові запаси. Зараз багато з цих країн, особливо в районі Персидської затоки, буквально купаються в золоті, не замислюючись, що через декілька десятків років ці запаси вичерпаються. Що ж відбудеться тоді – а це рано чи пізно трапиться, – коли родовища нафти і газу будуть вичерпані? Підвищення цін на нафту, необхідну не тільки енергетиці, але і транспорту, і хімії, що змусило задуматися про інші види палива, придатні для заміни нафти і газу. Особливо замислювалися тоді ті країни, де немає власних запасів нафти і газу і яким доводиться їх купувати.

А поки в світі все більше вчених інженерів займаються пошуками нових, нетрадиційних джерел, які могли б узяти на себе хоч би частина турбот по постачанню людства енергією. Рішення цієї задачі дослідники шукають на різних шляхах. Найпринаднішим, звичайно, є використання вічних, поновлюваних джерел енергії поточної води і вітру, океанських приливів і відливів, тепла земних надр, сонця. Багато уваги приділяється розвитку атомної енергетики, учені шукають способи відтворення на Землі процесів, що протікають в зірках і забезпечують їх колосальними запасами енергії.

Завантажити  Завантажити