Ісаак Ньютон – вчений і дослідник, людина і особистість

Тип: Курсова.
Наука: Фізика.
Формат: docx.
К-сть сторінок: 73.
Короткий опис:

ЗМІСТ
Вступ
Розділ 1. Ісаак Ньютон – великий вчений
1.1 Життєвий опис
1.2 Основні відкриття Ньютона

Розділ 2.Математичні начала натуральної філософії
2.1 Зміст перших двох книг «Начал»
2.2 Третя книга «Начал»
Висновок
Список використаних джерел

Вступ

Актуальність дослідження. Ісаак Ньютон був ученим, який здійснив наукову революцію, повністю перебудував принципи динаміки і на їх основі створив наукову картину світу. Його відкриття зробили найсильніший вплив на розвиток науки, на творення матеріальної та духовної культури.на долю Ньютона випало завдання загальнити результати приро¬дознавства XVII ст. ним була завершена грандіозна робота побудови фундаменту нової науки фізики. Великі «Рrіnсіріа» Ньютона являють собою ніби океан, в який вливалися ріки нового знання, що біжать по численних руслах. Вони являють собою справжню енциклопедію фізико-математичних наук, відбиваючи і животрепетні проблеми, і філософію цих наук.

Узагальнюючи спорадичні результати своїх попередників у струнку логічну систему ньютонової механіки, Ньютон тим самим був родоначальником класичної теоретичної фізики. Саме він вказав цілі, метод цієї галузі природознавства і розробив її програму. «Було б бажано вивести з начал механіки і інші явища природи» —так сформульована Ньютоном це Високе визнання одержали роботи Ньютона, у яких він заклав основи наукового розуміння законів світла Ньютон сформулював основні закони класичної механіки, відкрив закон всесвітнього тяжіння, розробив основи диференціального й інтегрального числень. У книзі “Оптика” він пояснив більшість світлових явищ за допомогою розвинутої їм корпускулярної теорії світла.

Фізичні відкриття Ньютона були тісно зв’язані з рішенням астрономічних задач. Оптика Ньютона виросла зі спроб удосконалити об’єктиви для астрономічних телескопів – рефракторів, позбавить їх від перекручувань – аберацій. У 1668 р. він розробив конструкцію дзеркального телескопа – рефлектора і за це в 1672 р. був обраний членом Лондонського королівського суспільства. Ньютон на основі встановленого їм закону всесвітнього тяжіння зробив висновок, що всі планети і комети притягаються до Сонця, а супутники – до планет із силою, назад пропорційної квадрату відстані, і розробив теорію руху небесних тіл.

Ньютон показав, що з закону всесвітнього тяжіння випливають закони Кеплера, прийшов до висновку про неминучість відхилень від цих законів унаслідок дії, що обурює, на кожну чи планету супутник інших тіл Сонячної системи. Теорія тяжіння дозволила йому пояснити багато астрономічних явищ – особливості руху Місяця прецесію, припливи і відливи стиск Юпітера, розробити теорію фігури Землі.

Але головна праця Ньютона «Математичні початки натуральної філософії» був відправним пунктом усіх робіт з механіки протягом наступних двох століть. Геліоцентрична система світу Коперника одержала тепер динамічне обґрунтування і стала міцною науковою теорією. Три закони Ньютона завершили праці Галилея, Декарта, Гюйгенса й інших учених по створенню механіки і стали міцною основою для подальшого її розвитку.

Об’єкт дослідження відкриття Ісаака Ньютона.

Предмет життєвий шлях, наукові роботи Ньютона і його внесок в розвиток фізики.

Мета ознайомитись із творчими доробками і експериментальними дослідженнями англійського вченого фізика Ісаака Ньютона.

Завдання:

1) Ознайомлення з життєвим шляхом.

2) Дослідити його наукові праці.

rar

 Завантажити