Математика. 6 клас. Ознаки подільності чисел

Тип: Урок.
Наука: Математика.
Формат: doc.
К-сть сторінок: 3.
Короткий опис:

Мета уроку: систематизувати інтуїтивні знання учнів про ознаки подільності, відомі їм з початкової школи (подільність на 2, 5, 10) та доповни¬ти ці знання ознаками подільності на 3 і 9.
Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання

1. Домашнє завдання перевірити, викликавши 4-х учнів до дошки або залучивши на допомогу учнів-консультантів.

2. Бліц-опитування (У цей час учні біля дошки готують розв’язання домашніх вправ)

Методика проведення

Учні дають короткі письмові відповіді у вигляді символів, які означають: «+» — так; «—» — ні; «0» — не знаю.

Запитання до класу

Чи правда, що:

1) 32 — дільник 16;

2) 48 кратне 8;

3) 1; 2; 5 — усі дільники числа 10;

4) 1 — просте число;

5) сума всіх дільників числа 8 дорівнює 15;

6) якщо натуральне число більше за 1 і воно не просте, то воно складене?

Після виконання роботи обов’язково має проводитись перевірка і повторення основних теоретичних понять попереднього уроку.

II. Мотивація пізнавальної діяльності

Коротка евристична бесіда, зміст якої приблизно такий.

Шановні учні! Ви вже знаєте, що означає поняття «число а ділиться на число b». Як же можна перевірити, чи справджується це твердження для даних двох натуральних чисел? (Поділити а на b, і якщо частка — натуральне число, то відповідь ствердна.) Чи не існує якихось інших способів перевірити подільність а на b? Чи обов’язково треба ділити 288 на 2; 150 на 10; 2 365 на 5, щоб довести подільність цих чисел? (Ні, за певними ознаками ми бачимо, що перше число в кожній з пар ділиться на друге.)

III. Систематизація і доповнення знань

Після проведеної бесіди учні готові сприймати (а може, і самостійно сформулювати ознаки подільності чисел на 2, 5, 10 (див. конспект 2)). Після виконання відповідних записів учнями в зошитах учителю слід ще раз звернути увагу учнів на те, що, використовуючи ці ознаки подільності, ми «звертаємо увагу» тільки на останню цифру.

Ознаки подільності на 3 і 9 учитель формулює самостійно і для допитливих учнів доводить їх. Результати записуються до конспекту 2.

rar

 Завантажити