Математика. 6 клас. Ознаки подільності натуральних чисел на 2, 5, 10, 3 і 9

Тип: Урок.
Наука: Математика.
Формат: doc.
К-сть сторінок: 2.
Короткий опис:

Мета уроку: відпрацювати навички використання ознак подільності і понять для виконання завдань, що передбачають означення подільності чисел.
Тип уроку: засвоєння вмінь і навичок.

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання

1. Ігровий момент

Учитель заздалегідь виготовляє картки з правильними і неправильними відповідями до вправ домашнього завдання. П’ять учнів, які працюватимуть біля дошки (інші учні у класі на місцях), дивляться на картки, що показує вчитель, і встановлюють, чи показана відповідь є правильною і до якого номера.

2. Для слабких учнів можна передбачити роботу з аналогічними картками (їх основа — конспект № 2), зміст яких відповідає базовому рівню знань учнів.

Наприклад. Використовуючи ознаки подільності (див. конспект № 2), з’ясуйте, яке число із записаних нижче ділиться на 2; 5; 10; 3; 9.

425; 524; 522; 225; 2 250; 5 100.

II. Актуалізація опорних знань

Усні вправи

1. Обчисліть:

а) 45 + 12; 37 + 16; 82 – 41; 65 – 17;

б) 5,3 + 7; 0,2 + 3,5; 4 – 3,8; 6,7 – 5;

в) 12 • 5; 1,3 • 3; 4,6 : 2; 3 : 0,3.

2. Заповніть таблицю (див. урок № 2 — підсумки)

3. Серед чисел знайдіть те, що задовольняє найбільшу кількість ознак подільності: 12; 15; 45; 450.

III. Відпрацювання навичок

Передбачається, що на цьому уроці учні виконують завдання достатнього і середнього рівнів складності, бо ознаки подільності засвоєні.

Письмові вправи

1. Напишіть п’ять найбільших трицифрових чисел, які діляться на 10.

2. Знайдіть суму всіх двоцифрових чисел, які діляться на 10.

3. Напишіть п’ять найменших натуральних чисел, які діляться на 5; 5 найменших трицифрових чисел, які діляться на 5.

4. Знайдіть суму всіх непарних одноцифрових чисел.

5. Допишіть до числа 327 справа таку цифру, щоб утворене чотирицифрове число ділилось на 2 і на 5. Чи ділиться воно на 10?

6. Допишіть до числа 11 справа таку цифру, щоб утворене трицифрове число ділилось на 3? на 9? Чи буде воно парним?

7. Число а ділиться на 9. Чи ділиться воно на 3? Число n ділиться на 3. Чи ділиться воно на 9?

rar

 Завантажити