Аналіз розділу з фізики «Електричне поле» за підручниками 9 класу авторів Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко та Ф.Я. Божинова, М.М. Кірюхін, О.О. Кірюхіна

Тип: Реферат.
Наука: Методика фізики.
Формат: docx.
К-сть сторінок: 23.
Короткий опис:

Зміст
Вступ
Розділ 1. Електричне поле за підручником Є.В. Коршак і ін.
§1. Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди зарядів
§2. Взаємодія заряджених тіл. Провідники і непровідники електрики
§3. Електричне поле. Закон Кулона
§4. Дискретність електричного заряду. Електрон
§5. Йони. Заряджання тіл

Розділ1. Електричне поле за підручником Ф.Я. Божинова і ін.
§1. Заряд і електромагнітна взаємодія
§2. Електричне поле. Взаємодія заряджених тіл
§3. Механізм електризації. Електроскоп
§4. Закон Кулона
Аналіз результатів порівняння
Висновок
Список використаної літератури

Вступ

Розділ фізики «Електричне поле» вивчається у першому семестрі 9 класу і є своєрідним підґрунтям для вивчення електромагнітних явищ.

З цього розділу учні дізнаються про світ нерухомих частинок, що мають електричний заряд. Вивченням таких частинок займається електростатика – наука про властивості та взаємодію нерухомих електричних зарядів.

На вивчення розділу «Електричне поле» у 9 класі діючою програмою з фізики виділено 5 годин.

Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Дискретність електричного заряду. Будова атома. Електрон. Йон. Закон збереження електричного заряду. Електричне поле. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона.

Лабораторна робота
1. Дослідження взаємодії заряджених тіл.
Демонстрації
1. Електризація різних тіл.
2. Взаємодія наелектризованих тіл.
3. Два роди електричних зарядів.
4. Подільність електричного заряду.
5. Будова і принцип дії електроскопа.
6. Закон Кулона.

Після вивчення розділу учні:

називають два роди електричних зарядiв, одиницю електричного заряду, способи виявлення електричного поля;

наводять приклади електризацiї тiл у природi, електростатичної взаємодiї, впливу електричного поля на живi органiзми;

розрiзняють точковий заряд i заряджене тiло, електричний заряд i електричне поле;

формулюють означення електричного заряду i електричного поля, закон Кулона;

записують формулу сили взаємодiї двох точкових зарядiв (закон Кулона);

можуть описати модель точкового заряду; класифiкувати електричнi заряди на позитивнi й негативнi; характеризувати електрон як носiя елементарного електричного заряду, йон як структурний елемент речовини; пояснити механiзм електризацiї тiл, принцип дiї електроскопа; обґрунтувати дискретнiсть електричного заряду, взаємодiю заряджених тiл наявнiстю електричного поля;

здатні спостерiгати електростатичну взаємодiю; дотримуватися правил безпеки пiд час роботи з накопичувачами електричних зарядiв високої енергiї; користуватися електроскопом;

можуть розв’язувати задачi, застосовуючи закон Кулона[4].

Добре відомо, що успіхи в навчанні школярів багато в чому залежать від змісту й структури підручника, по якому вони займаються. По одним підручниках школярі працюють із задоволенням (читають, розглядають малюнки, активно виконують пропоновані завдання). Інші навчальні тексти сприймаються інакше; видно, що більшість учнів з небажанням відкривають підручник, знаходять потрібний текст і без ентузіазму починають працювати з ним.

Чим же це обумовлено? Чому діти по-різному ставляться до навчальної книги? Залишимо осторонь майстерність учителів і ту точку зору, що гарний учитель може вдало провести урок, працюючи по будь-якому підручнику. Спробуємо зрівняти відомі шкільні підручники з позицій легкості сприйняття і доступності засвоєння навчального матеріалу [1].

Для вивчення фізики в 9 класі існує декілька підручників, наприклад, авторського колективу Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко; Ф.Я. Божинова, М.М. Кірюхін, О.О. Кірюхіна; Л.Е. Генденштейн, І.М. Гельфгат. Для аналізу нами було обрано перші два підручника.

rar

 Завантажити