Початок розвитку теорії будови атома. Теорія атома Бора

Тип: Реферат.
Наука: Історія фізики.
Формат: docx.
К-сть сторінок: 10.
Короткий опис:

Зміст

Чи має атом будову?
Будова атома Резерфорда
Атом Бора

Чи має атом будову?

Чи має атом структуру, чи складається він з більше дрібних частинок чи матерії, чи є він істинно неподільним і т.д.,– ці питання періодично виникали в історії науки й філософії вже давно. Для багатьох учених і філософів минулих століть атом представлявся дійсно неподільним, що не має внутрішньої будови. Однак були й такі, які пропонували різні гіпотези про його будову. Уже Декарт і його послідовники картезіанці атом розглядали як частинку, утворену з матерії, що ділиться нескінченно. Атоми, по Декарту, або, краще сказати, частинки, з яких складена речовина, могли змінюватися за формою й по величині. Однак ця гіпотеза разом із загальними поданнями Декарта про фізичні явища порівняно швидко зійшла зі сцени.

На початку XIX ст. думку про складну будову атомів висловив англійський учений Праут. Він виходив з результатів вимірів, які показали, що атомні ваги елементів кратні атомній вазі водню. На основі цього Праут і висловив гіпотезу, відповідно до якої атоми всіх елементів складаються з атомів водню.

У середині XIX ст. з відродженням картезіанських ідей виникає гіпотеза про те, що всі атоми являють собою особливі утворення в ефірі. Таку гіпотезу висловлював В. Томсон, що пропонує розглядати атоми як вихрові кільця в ефірі. Ці кільця, якщо розглядати ефір як ідеальну рідину, не зникають, вони неподільні, між ними діють сили, подібні до молекулярних сил, і т.д.

Новий поштовх для розвитку ідеї про складну будову атома дало відкриття Дмитром Івановичем Менделєєвим (1834—1907) періодичного закону. Уже одне це відкриття наштовхувало на думку про те, що атоми не є неподільними, що вони мають структуру і їх не можна вважати первинними матеріальними утвореннями. І дійсно, незабаром з’явилися нові гіпотези про будову атома. Так, наприклад, англійський хімік і фізик Крукс, опираючись на відкриття Менделєєва, висловив гіпотезу про те, що всі елементи утворяться з якоїсь первісної речовини, «протила», у результаті його конденсації.

Відкриття періодичного закону Менделєєва наштовхнуло на ідею про складну будову атома Миколи Олександровича Морозова (1854-1946). Перебуваючи в царській в’язниці, куди він був закритий за революційну діяльність у період 1886-1905 р., не маючи зв’язок із зовнішнім світом, Морозов розробив цю ідею. Результати своїх досліджень він зміг опублікувати тільки після виходу з в’язниці в 1907 р. Всі атоми хімічних елементів, по Морозову, складаються з п’яти основних часток: трьох частинок з атомними масами 1, 2, 4 (структурні водень, протогелій і архоній) і двох частинок електрики: негативної – «катодію» і позитивної – «анодію». Всі хімічні елементи відповідно до його теорії є сполученням цих, як би ми тепер сказати, елементарних частинок. Морозов передбачив ряд відкриттів в області хімії й фізики. Так, у його «катодії» не можна не бачити прообраз електрона, про відкриття якого він, звичайно, не міг знати, перебуваючи у заключенні.

Завантажити  Завантажити