Життя і діяльність Ньютона

Тип: Реферат.
Наука: Історія фізики.
Формат: docx.
К-сть сторінок: 7.
Короткий опис:

Вступ
Життєвий шлях І.Ньютона
Фізичні погляди І.Ньютона

Вступ

Ньютон зіграв найважливішу роль у розвитку фізики. Він завершив період становлення фізики як самостійної науки. Узагальнивши і розвинувши у своїх працях все досягнуте раніше, Ньютон остаточно відокремив фізику від натурфілософії і намітив програму її розвитку.

Період життя Ньютона збігся з епохою буржуазної революції в Англії. Громадянська війна, перемога буржуазної революції, страта короля, установлення республіки і диктатури Кромвеля, реставрація влади Стюартів і період реакції, переворот 1688 р., що завершив буржуазну революцію в Англії,— от ті події в житті Англії, свідком або учасником яких був Ньютон. Це був час гострої класової боротьби. Характерною її особливістю було те, що буржуазія іі нове дворянство спільно виступали проти феодалізму з гаслами, спрямованими проти католицизму і близької до нього англійської церкви за протестантське віровчення кальвінізму. Кальвінізм відповідав прагненням англійської буржуазії. Він заперечував феодальну власність, освячуючи власність буржуазну, практичну і комерційну діяльність, і вчив вважати щасливого буржуа обранцем божим. Для поглядів буржуазії того часу було характерно прагнення зв’язати питання віри й питання науки, згладити протиріччя між ними, зменшити розрив між наукою й релігією. Особливості поглядів того часу вплинули на світогляд Ньютона. Буржуазна революція в Англії носила компромісний характер. Англійська буржуазія в боротьбі проти феодалізму в набагато більшому ступені зближалася з новим дворянством, чим з народними масами. У результаті перевороту 1688 р. влада перейшла до великих землевласників і верхівки промислового й торговельного капіталу. Ці особливості революції в Англії також вплинули на світогляд і творчість Ньютона.

Життєвий шлях І.Ньютона

Ісаак Ньютон народився в 1643 р. у невеликому селі Вульстроп, недалеко від східного узбережжя Англії. Батьки його були небагатими фермерами. Молодий Ньютон вчився спочатку в сільській школі, потім у школі прилеглого міста Грентема. В 1658 р. овдовіла мати повертає Ньютона в село, де він повинен був допомагати родині господарювати. Однак Ньютон мало цікавився господарськими справами. Більше його займали книги по математиці й інших науках, і мати Ньютона, побачивши таку схильність до науки, дозволяє йому продовжувати навчання. В 1661 р. Ньютон поступив у Кембриджський університет. Учившись у Кембриджі, Ньютон зазнавав матеріальних труднощів. Перший час йому навіть довелося виконувати роль слуги, щоб заробляти на життя. Життя в родині, у школі, а потім в університеті повинна була привчити Ньютона до тверезої ощадливості, характерної для англійського буржуа. Закінчивши університет, Ньютона обійняв посаду бакалавра, став молодшим членом коледжу, потім старшим членом і магістром. В 1669 р. він зайняв кафедру, засновану якимось Люкасом і носившу ім’я останнього. Цей період був для Ньютона дуже важливим. Оформляються його основні ідеї, розвитку яких присвячена його подальша наукова діяльність. Особливо плідними для Ньютона були 1665-1666 р., які він проживав на батьківщині. Ньютон так писав про ці роки:

«На початку 1665 року я знайшов метод наближених рядів і правило перетворення будь-якого ступеня двочлена в такий ряд. У травні того ж року я знайшов метод дотичних Грегорі і Слузія, у листопаді одержав прямий метод флюксій; у січні наступного року я одержав теорію кольорів, а в травні приступив до зворотного методу флюксій. У тому ж році я почав міркувати про дію ваги, що протягається до орбіти Місяця, і, знайшовши, як обчислити силу, з якої тіло, що повертається усередині сфери, давить на поверхню цієї сфери, я вивів із закону Кеплера, по якому періоди обертання планет перебувають у полуторній пропорції з відстанями їх від центрів орбіт, що сила, що втримує планети в їхніх орбітах, обернено пропорційна квадратам їхніх відстаней від центрів оборотів; при цьому я зрівняв величину сили, потрібної для втримання Місяця на його орбіті, із силою ваги на поверхні Землі і знайшов між ними приблизну рівність. Все це мало місце під час чуми 1665-1666 р.; у цей час я переживав кращу пору своєї юності і більше цікавився математикою й філософією, чим коли б раніше».

Завантажити  Завантажити